TẢI TỜ KHAI THUẾ GTGT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc--------------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Áp dụng đối với tín đồ nộp thuế tính thuế theo phương thức thẳng trên doanh thu)

Knhị riêng biệt đối với khoản thu hộ bởi phòng ban đơn vị nước có thđộ ẩm quyền giao

<01> Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ... /Lần tạo nên ngày ... tháng ... năm ...

Bạn đang xem: Tải tờ khai thuế gtgt

<02> Lần đầu: ......

<03> Bổ sung lần thứ: …

<04> Tên fan nộp thuế:............................................................

<05> Mã số thuế:

<06> Tên đại lý phân phối thuế (trường hợp có):......................................................

<07> Mã số thuế:

<08> Hợp đồng cửa hàng đại lý thuế: Số...................... ngày.........................

<09> Tên đơn vị chức năng prúc thuộc/vị trí marketing của vận động chế tạo marketing khác tỉnh vị trí đóng góp trụ slàm việc chính: ………………………………………………

<10> Mã số thuế đơn vị phụ thuộc/Mã số vị trí ghê doanh:……

<11> Địa chỉ khu vực bao gồm vận động tiếp tế kinh doanh liên tỉnh địa điểm đóng trụ sở chính:

<11a> Phường/xóm ……… <11b> Quận/Huyện …. <11c> Tỉnh/Thành phố ………………..

(Trường hợp tín đồ nộp thuế không đánh dấu gạn lọc knhị riêng rẽ so với khoản thu hộ vày cơ quan công ty nước có thđộ ẩm quyền giao thì chỉ khai đọc tin nội dung A. Trường hòa hợp bạn nộp thuế lưu lại tuyển lựa knhị riêng đối với khoản thu hộ bởi vì cơ sở bên nước bao gồm thẩm quyền giao thì chỉ khai lên tiếng nội dung B)

1. Knhị thuế theo cách thức trực tiếp trên doanh thu:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nhóm ngành

Doanh thu Chịu đựng thuế suất 0% và không chịu đựng thuế

Doanh thu Chịu thuế giá trị gia tăng (trừ thuế suất 0%)

Thuế cực hiếm gia tăng bắt buộc nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Phân phối hận, cung ứng hàng hoá (<23>=<22>x1%)

<21>

<22>

<23>

2

Dịch Vụ Thương Mại, tạo ra ko bao thầu nguyên thiết bị liệu

(<25>=<24>x5%)

<24>

<25>

3

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có đính với mặt hàng hoá, xây dựng gồm bao thầu vật liệu (<27>=<26>x3%)

<26>

<27>

4

Hoạt động kinh doanh khác (<29>=<28>x2%)

<28>

<29>

5

Doanh thu với số thuế phải nộp (<30>=<22>+<24>+<26>+<28>; <31>=<23>+<25>+<27>+<29>)

<30>

<31>

Tổng lệch giá (<32> =<21>+<30>): .............................................................. Đồng Việt Nam.

2. Khai riêng biệt đối với khoản thu hộ vì cơ sở nhà nước tất cả thđộ ẩm quyền giao:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Khoản thu hộ

Doanh thu chưa tồn tại thuế quý hiếm tăng thêm

Thuế suất

Thuế cực hiếm tăng thêm cần nộp

(1)

(2)

<33>

<34>

<35>= <33>x<34>

1

Khoản thu hộ Chịu thuế giá trị gia tăng

...

...

Doanh thu với số thuế cần nộp

(<36>=<33>>; <37>=<35>)

<36>

<37>

Tôi cam đoan số liệu knhị bên trên là đúng cùng chịu đựng trách rưới nhiệm trước lao lý về số liệu đã knhì./.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phần Mềm Nối File 001 Với Ffsj, Nối File 001 Với Ffsj

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ với tên:.......

Chứng chỉ hành nghề số:.......

..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢPhường PHÁPhường CỦA NGƯỜI NỘPhường. THUẾ

(Chữ ký kết, ghi rõ chúng ta tên; dịch vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký năng lượng điện tử)


Cách lập tờ knhì thuế GTGT theo cách thức trực tiếp


Trường hòa hợp NNT gồm gây ra khoản thu hộ thuế GTGT mang lại cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền thì tích chọn vào chỉ tiêu knhị riêng rẽ so với khoản thu hộ bởi ban ngành nhà nước có thđộ ẩm quyền giao với kê knhì thông tin cụ thể tại mục B (khoản thu hộ là 5% hoặc 10%, doanh thu, thuế suất, thuế GTGT cần nộp).

-> Lưu ý: lúc knhì thuế bên trên htkk, etax NNT chỉ kê khai chỉ tiêu doanh thu (tiêu chí <33>, còn tiêu chuẩn thuế suất (tiêu chí <34>) hệ thống tự hiển thị theo khoản thu hộ là 5% hoặc 10% nhưng NNT đang kê knhì. Chỉ tiêu số thuế đề xuất nộp (tiêu chí <35>) được xác minh theo công thức đề xuất khối hệ thống tự động hóa tính, NNT ko được nhtràn vào tiêu chuẩn này.

- Trường hòa hợp NNT gồm gây ra chuyển động ủy quyền BĐS theo từng lần tạo ra thì NNT nộp làm hồ sơ knhì thuế mang đến CQT gồm bất động sản ủy quyền.

- Trường đúng theo NNT vừa tất cả chuyển động SXKD và chuyển động chuyển nhượng ủy quyền BĐS trên CQT quản lý trực tiếp thì nộp 2 tờ knhì 04/GTGT (tờ knhị của hoạt động SXKD theo tháng/quý, từng lần phạt sinh) và tờ knhì của chuyển động ủy quyền Bất Động Sản Nhà Đất theo từng lần tạo ra mang lại CQT thống trị thẳng.

-> Lưu ý: Trên Hệ thống etax, NNT phải đăng ký tờ knhị 04/GTGT theo tháng/quý để kê knhị tờ knhì 04/GTGT theo kỳ tính thuế tháng/quý sau đó ĐK hoàn thành nộp tờ knhì theo tháng/quý nhằm ĐK tờ knhì 04/GTGT theo lần gây ra nhằm nộp tờ khai theo kỳ tính thuế lần phát sinh.


Trường hợp cả hai chuyển động SXKD cùng chuyển nhượng ủy quyền BĐS Nhà Đất đều phải có cùng kỳ tính thuế theo từng lần tạo nên thì NNT gộp chung vào 1 tờ knhì 04/GTGT để nộp mang lại CQT cai quản TT.